Fundacja Nowa Nadzieja

Fundacja Na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Nowa Nadzieja” powstała w 2009r. w Kaliszu, a jej głównym celem jest pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej. Nasze ośrodki terapeutyczne działają w Kaliszu, Ostrowie Wielkopolskim, Poznaniu, Ostrzeszowie i Boleszczynie (powiat turecki). Obecnie Fundacja ma prawie 600 podopiecznych z różnymi niepełnosprawnościami, dla których organizuje zbiórki publiczne, jak i umożliwia zbieranie środków z 1% podatku na ich indywidualnych kontach.

cropped-cropped-logof.png

300 konsultacji rocznie

30 terapeutów

5 ośrodków terapeutycznych

.

1079 godzin bezpłatnych terapii

Bezpłatne konsultacje

Bezpłatne konsultacje dotyczące rozwoju dziecka, które pomagają w rozpoczęciu rehabilitacji i/lub są wstępem do dalszej diagnostyki – średnio rocznie zostaje zrealizowanych ok. 300 konsultacji. Konsultacje są realizowane cyklicznie w naszych 5 ośrodkach, gdzie zaniepokojeni rodzice mogą skorzystać z pomocy specjalistów i dowiedzieć się czy ich obawy dotyczące rozwoju dziecka są słuszne. Projekt cieszy się ogromnym zainteresowaniem, gdyż rodzic bezpłatnie otrzymuje pomoc na miejscu lub jest kierowany do innych specjalistycznych ośrodków.

Diagnostyka

Działalność diagnostyczna zaburzeń w rozwoju i zachowaniu dzieci i młodzieży, dzięki której rodzice/opiekunowie otrzymują diagnozę wraz zaleceniami do terapii umożliwia ubieganie się o orzeczenie o niepełnosprawności czy orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Od 2013r. Ośrodek Diagnozy wydał 375 Procedur diagnostycznych. Diagnostyka jest długotrwała, wieloetapowa i niezmiernie pracochłonna, gdyż uwzględnia wszystkie sfery rozwoju dziecka. Zespół diagnostyczny pod kierunkiem dr Justyny Leszki to specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w diagnostyce i terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju.

Terapia

Działalność terapeutyczna w naszych 5 ośrodkach to terapie psychologiczne, logopedyczne, pedagogiczne i inne specjalistyczne dla dzieci i młodzieży. Z Fundacją na stałe współpracuje ok. 30 terapeutów i są wśród nich  psycholodzy, logopedzi, pedagodzy, psychiatrzy i inni specjaliści. Fundacja podejmuje działania, aby terapie były dostępne dla wszystkich potrzebujących dzieci, dlatego każdego roku staramy się o dotacje i specjalistyczne usługi opiekuńcze (SUO). W roku 2021 zrealizowaliśmy: 1079 godzin bezpłatnych terapii pochodzących z różnych dotacji; ok  6000 godzin SUO; prawie 1000 godzin terapii płatnych.

Edukacja

Fundacja Nowa Nadzieja podejmuje również działalność na wielu innych płaszczyznach jak np.: działalność edukacyjna, ogólnopolskie akcje społeczne, festyny, działalność szkoleniowa, seminaria, konferencje, szkolenia i warsztaty, grupa wsparcia dla rodziców; organizacja turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży, półkolonii, wyjazdów integracyjnych, wolontariat – kampanie informacyjne i festyny.
0
Terapeutów
0
Godzin terapii płatnych
0
Godzin terapii bezpłatnych
0
Godzin usług opiekuńczych (SUO)

Plan nowego Centrum Rozwoju