Fundacja Nowa Nadzieja

Fundacja Na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Nowa Nadzieja” powstała w 2009r. w Kaliszu, a jej głównym celem jest pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej. Nasze ośrodki terapeutyczne działają w Kaliszu, Ostrowie Wielkopolskim, Poznaniu, Ostrzeszowie i Boleszczynie (powiat turecki). Obecnie Fundacja ma prawie 600 podopiecznych z różnymi niepełnosprawnościami, dla których organizuje zbiórki publiczne, jak i umożliwia zbieranie środków z 1% podatku na ich indywidualnych kontach.

Centrum Rozwoju w Śliwnikach

Wybudowanie obiektu pod działalność WTZ to perspektywa długofalowego rozwoju, gdyż kolejnym planem jest budowa i utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowe (tuż przy WTZ), co pozwoliło by efektywnie zrealizować działania misyjne fundacji, a finasowanie WTZ z PFRON dałoby stabilność finansową naszej działalności. Dużym wyzwaniem dla Fundacji jest ogromy koszt budowy takiego budynku. Pędząca inflacja, wzrost kosztów materiałów i usług budowlanych sprawił, że Fundacji brakuje środków finansowych na budowę, dlatego intensyfikujemy działania w zbieraniu środków finansowych na ten projekt. Każde wsparcie ludzi dobrej woli w przekazywaniu środków na budowę jest dla Fundacji szansą na zrealizowanie tego projektu w zaplanowanym czasie.

Plan działania:

  1. SIERPIEŃ 2022r. –  Przygotowanie projektu budowlanego z pozwoleniem na budowę 
  2. PAŹDZIERNIK 2022r. –  Uzyskanie pozwoleń i akceptacji technicznych projektu budowlanego
  3. STYCZEŃ / LUTY 2023r. –  Przygotowanie specyfikacji na realizację budowy obiektu z przeznaczeniem na Warsztaty Terapii Zajęciowej
  4. MARZEC / KWIECIEŃ 2023r. –  Przeprowadzenie procedury przetargowej na wykonawcę budowy obiektu WTZ – marzec/kwiecień 2023
  5. KWIECIEŃ / MAJ 2023r. –  Rozpoczęcie budowy obiektu WTŻ
  6. WRZESIEŃ 2023r. –  Przygotowanie „Projektu utworzenia warsztatów” i innych dokumentów zgodnie wymaganiami prawnymi 
  7. MAJ / CZERWIEC 2024r. –  Zakończenie budowy i odbiory budowlane zgodnie z wymaganiami prawnymi
  8. PAŹDZIERNIK 2024r. –  Wyposażenie warsztatów, zatrudnienie kadry i podopiecznych – rozpoczęcie działalności

Nasza kadra

Prezes Zarządu – Piotr Tomankiewicz

 

Wykształcenie wyższe, fundator i współzałożyciel Fundacji, 12 lat doświadczenia w zarządzaniu fundacją. Zakres obowiązków to reprezentacja fundacji na zewnątrz, działania marketingowe, organizacja szkoleń i konferencji, organizacja zbiórek publicznych,  członek Wielkopolskiej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

prezes

V-ce Prezes Zarządu – Dorota Madejka

 

wykształcenie wyższe, fundator i współzałożyciel Fundacji. 12 lat doświadczenia w zarządzaniu fundacją. Zakres obowiązków to finanse, księgowość, zarządzanie kadrą, przetargi na Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze, pisanie i rozliczanie wniosków o dotacje,  rozwój fundacji – współtwórca ośrodków terapii, pomysłodawca stworzenia ośrodka Centrum Rozwoju dla dorosłych niepełnosprawnych w Śliwnikach. Członek kaliskiej Rady ds. pożytku publicznego.

dorota

Dr Justyna Leszka

 

Dyrektor Ośrodka diagnozy i terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju w Fundacji „Nowa Nadzieja”. Doktor nauk humanistycznych, pedagog specjalny, logopeda. Pełniła funkcję Dziekana Wydziału Nauk Społecznych i Pedagogiki Specjalnej w Wyższej Szkole Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu. Rocznie przeprowadza wraz z zespołem 50-60 diagnoz zaburzeń rozwoju i ok 300 bezpłatnych konsultacji rozwoju dziecka w 5 ośrodkach fundacji. Jako obecny wykładowca i adiunkt UAM w Kaliszu, posiada duże doświadczenie w pracy ze studentami oraz nauczycielami różnych poziomów kształcenia. Organizator wielu konferencji naukowych i naukowo – szkoleniowych.

dr