Warsztaty i terapie

Fundacja prowadzi szkolenia i warsztaty dla rodziców dzieci niepełnosprawnych oraz dla specjalistów w zakresie terapii i rehabilitacji. Na stałe w programie fundacji są również akcje społeczne przybliżające trudne tematy np. uzależnienia cyfrowe u dzieci i młodzieży. Organizujemy festyny,  uczestniczymy w lokalnych imprezach, tak aby dotrzeć do jak największej liczby osób, które mogą potrzebować naszej pomocy.  Jesteśmy największą organizacją pozarządową w południowej Wielkopolsce, która świadczy takie i w takim zakresie usługi dla społeczeństwa. Fundacja co roku wnioskuje o dotacje na swoje działania, a tylko w ostatnim roku 2021 pozyskała 126 730 zł dotacji na w/w terapie jak i pozostałe inicjatywy. Wszystkie nasze aktywności  są transparentne i szczegółowo opisane na naszej stronie internetowej jak i w merytorycznym sprawozdaniu rocznym.

Warsztaty Terapii Zajęciowej

Nasze plany na przyszłość są związane z problemami osób niepełnosprawnych. Nasze dzieci i młodzież dorastają, staja się osobami dorosłymi i tutaj powstaje pytanie co dalej? W Polsce system opieki zdrowotnej nie jest dostatecznie rozwinięty, brakuje rozwiązań systemowych, a budżet Państwa nie przewiduje finansowania budowy ośrodków terapii, dlatego organizacje pozarządowe jak nasza fundacja muszą same zabiegać o środki finansowe, na realizacje celów statutowych. Brakuje ośrodków pomocy dla osób dorosłych niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne mogą uczyć się do 24 roku życia, a później pozostają w domu, gdyż na ogół nie mają innych możliwości rozwoju czy pracy. Po analizie sytuacji w okręgu ostrowsko-kaliskim, okazało się że dla osób niepełnosprawnych dorosłych są dostępne tylko Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) w Kaliszu i Ostrowie zorganizowane przez Fundację Miłosierdzie, a czas oczekiwania na wolne miejsce to 1-3 lata. Biorąc pod uwagę, że tylko z samych specjalnych szkół jest ok. 12 absolwentów rocznie, nie biorąc pod uwagę innych szkół, dostanie się osoby niepełnosprawnej do WTZ  jest praktycznie niemożliwe lub bardzo oddalone w czasie.

 

Z uwagi na brak miejsc w tych ośrodkach osoby niepełnosprawne po ukończeniu szkoły pozostają w domu, co powoduje regres w ich rozwoju, utracenie nabytych w szkole umiejętności, osamotnienie, wycofanie. Z założenia rehabilitacja społeczna powinna obejmować jak największą liczbę osób, tak aby mogły one sprawnie funkcjonować w społeczeństwie. Fundacja jako organizacja prospołeczna  chce podjąć przedsięwzięcie budowy i utworzenia Centrum Rozwoju, w skład którego będą wchodziły różne podmioty działające na rzecz osób niepełnosprawnych. Jako pierwszy krok  planujemy utworzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej dla ok. 40 osób z niepełnosprawnościami i miejscem pracy dla ok. 10 osób. Fundacja chce pomagać jak największej grupie osób niepełnosprawnych: zarówno dzieciom, młodzieży jak i osobom dorosłym. Od dawna planowaliśmy utworzenie Warsztatów terapii zajęciowej, problemem jest jednak brak  odpowiedniego budynku, w którym można by takie warsztaty zorganizować.